wersja z lektorem

Amd Dme Rvo Pm Uratuj swój wzrok